Hallgatói tájékoztató járványügyi intézkedésekről a Zeneművészeti Karon a 2020/2021. tanév 1. félévében

2020, szeptember 8 - 12:30
Az alábbi intézkedések a jelenleg érvényben lévő járványügyi szabályozások figyelembe vételével és a Debreceni Egyetem...

...„Intézkedési terv egészségügyi válsághelyzet időszakában az oktatási feladatok megszervezésére és végrehajtására a Debreceni Egyetemen” c. dokumentumban foglaltakkal összhangban kerültek meghatározásra.

 

 1. A 2020/2021/1 félévben az oktatás minden kurzusra vonatkozóan - további intézkedésig - JELENLÉTI oktatás keretében zajlik.
   
 2. A Zeneművészeti Kar épületeit (helységeit, irodáit, rendezvénytermeit) kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. (A megbetegedés jellemző tünetei: köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.)
   
 3. A Kar épületeiben kihelyezett automata kézfertőtlenítők használata fokozottan ajánlott.
   
 4. A Kar területén az orrot és szájat takaró maszk használata és a 1,5m védőtávolság lehetőség szerinti megtartása KÖTELEZŐ!
  Amennyiben a Kar épületeibe belépő személy/tanórára érkező hallgató nem rendelkezik maszkkal vagy nem szabályszerűen viseli a maszkot, az épületből/tanóráról kiküldhető. Utóbbi esetben a távolmaradás hiányzásnak minősül.
   
 5. Oktatóknak tanóra ideje alatt – a 1,5m védőtávolság biztosításával – a szájmaszk használata nem kötelező.
   
 6. Tanórák/gyakorlás végén a tantermet minden hallgató köteles maga után fertőtleníteni (zongora használata esetén a klaviatúrát is). Ehhez a szükséges tárgyi feltételeket a Kar biztosítja.
   
 7. A TVSz kari kiegészítés 7.§ (1) bekezdésben rögzített hallgatói hiányzások mértéke a koronavírus megbetegedés tüneteit (köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz, hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, újonnan kialakult ízérzés-vagy szaglászavar) mutató hallgató esetében orvosi igazolással meghaladható, de a gyakorlati jegy megszerzéséhez nem lépheti túl a jelenléti oktatás alkalmainak/időtartamának felét.
   
 8. A közösségi terekben, folyosókon, a Dékáni Hivatal irodái előtt a csoportos várakozás/gyülekezés kerülendő.
   
 9. A Tanulmányi Osztály és a Kar egyéb adminisztrációs szervezeti egységeivel való kapcsolattartás elsődleges formája az elektronikus levelezés (e-mail). A Tanulmányi Osztályon személyes megjelenést igénylő ügyintézésre e-időpontfoglaló rendszeren keresztül van lehetőség bejelentkezni. (az oldal fejlesztése folyamatban van, pontos információt külön Neptun-üzenetben kapnak a hallgatók)*
   
 10. A hallgatói kérvényeket, írásos dokumentumokat a Tanulmányi Osztály előtt kihelyezett postaládában lehet leadni. (a kitöltés szabályai ebben az esetben sem változnak!)
   
 11. A 2020/2021/1 félévben gyakorlati tanítást/hospitálást végző hallgatók esetében jelen intézkedéseken felül az adott közoktatási intézmény által előírt szabályok is kötelező jelleggel vonatkoznak. (Kérjük, hogy az érintett hallgatók vegyék fel a kapcsolatot a gyakorlati helyükön illetékes személyekkel)
   
 12. Külföldi utak szervezése a Zeneművészeti Kar által nem támogatott.

 

A fenti rendelkezések nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a jelenléti oktatás jelenlegi formája és színvonala fenntartható, biztosítható legyen. Ez a zeneművészeti képzések esetén fokozottan nagy jelentőséggel bír, így betartásuk kötelező jellegű, annak elmulasztása fegyelmi eljárást von maga után, bizonyos esetekben pedig a Karról való elbocsájtással járhat.

Jelen rendelkezések a Kormányzat és a Debreceni Egyetem aktuális járványügyi intézkedéseit figyelembe véve módosulhatnak. Erről minden hallgató értesítést kap hivatalos Neptun-üzenetben.

Dr. Lakatos Péter
dékán

 


* Az e-időpontfoglaló rendszer élesítéséig a személyes ügyintézés a biztonsági előírások betartásával biztosított.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.