Kóruskarnagy szak (MA) felvételi követelményei

Karvezetés

 • Három, a jelentkező által választott és előkészített kórusmű próbamunkája és összefoglaló vezénylése. A művek nehézségi szintje feleljen meg a főiskolai ill. bachelor képzés karvezetés záróvizsga anyagának. A három mű között szerepeljen egy reneszánsz vagy korabarokk kórusmű ill. tétel, egy romantikus vegyes kari mű és egy Bartók nőikari mű. Követelmény a kórusművek alapos ismerete és fejből történő vezénylése. A felvételi bizottság e művek közül egyet választ.
 • Egy, a vizsga kezdete előtt 2 órával a helyszínen kapott magyar vagy latin szövegű kórusmű próbamunkája

Szolfézs és zeneelmélet

Írásbeli feladatok

 • 4 szólamú 18-19. századi kórusmű-részlet szélső szólamainak diktálás utáni lejegyzése, hangnemi és harmonikus értelmezése
 • 2 szólamú 20. századi zeneműrészlet felső szólamának lejegyzése
 • egy rövid tétel vagy zeneműrészlet kottakép alapján történő formai, harmóniai elemzése, stíluseszközeinek megnevezése

Szóbeli feladatok

 • 2 romantikus dal megszólaltatása saját zongorakísérettel, ezek részletes elemzése
 • a karvezetés vizsgára előkészített művek ének-zongorás előadása és elemzése
 • kortárs vokális mű részletének lapról éneklése

Zongora

Három mű előadása kotta nélkül

 • egy J.S.Bach mű (1 prelúdium és fúga vagy 2 szvit-tétel)
 • egy bécsi klasszikus, szonátaformájú tétel
 • egy romantikus vagy 20. századi zongoramű

Egy dal vagy kórusmű kíséretének lapról játéka (éneklés kísérete) rövid áttekintés után

Ének

 • Két eltérő stíluskorszakból választott, különböző karakterű műdal előadása fejből, eredeti nyelven. (Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.)

Partitúrajáték

 • Egy 3-4 szólamú kórusmű lapról játéka rövid (1-2 perces) áttekintés után.

Zeneirodalom

 • A jelölt általános zeneirodalmi és karirodalmi tájékozottságának, a fontosabb zenei szakkifejezések ismeretének felmérése.

Frissítés dátuma: 2019.01.15.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.